Een oud verhaal in een modern jasje

Henk Veldhuizen presenteert Passie: het verhaal in 14 beelden. In deze fotoreeks met jonge moderne mensen zet hij de kruisweg neer in een eigentijds, maar zeer herkenbaar beeld. Want wie kent niet het gevoel van opoffering, vernedering, pijn of verdriet.

Hiermee heeft Henk Veldhuizen, die de laatste jaren zijn passie volgt in de  portretfotografie, een project neergezet dat zich al langer in zijn hoofd aan het ontwikkelen was. Ondanks dat Henk Veldhuizen niet heel kerkelijk aangelegd is, loopt hij nooit zomaar een kerk voorbij zonder er even naar binnen te stappen. “Met name die vreedzame sfeer in kerken boeit mij mateloos”, aldus de fotograaf. Alle aanwezige kunstuitingen in de kerk zijn de inspiratie geweest voor deze fotoreeks.

Heeft u interesse in een foto-expositie dan kunt u mailen naar hajeve@gmail.com.

 

Passion: the story in 14 images

An old story modernized

Henk Veldhuizen presents Passion: the story in 14 images. In this photo array with young modern people he portrays the Way of the Cross in a contemporary but very recognisable visual. Because who does not recognise the feeling of sacrifice, humiliation, suffering or sorrow?

With this Henk Veldhuizen, who has followed his passion in the portrait photography the last years, has realised a project which had been developing inside of his head for a long time. Despite the fact that Henk Veldhuizen is not particularly ecclesiastically inclined, he never walks past a church without going inside. “Especially that peaceful ambiance in churches truly fascinates me’’, the photographer states. All artistic expressions present in the church were the inspiration for this photo array.

Are you interested in a photography exhibition of Henk Veldhuizen, feel free to e-mail hajeve@gmail.com.